Türkçe English

Modüller Nasıl Kullanılır?

DATTL Website Haritası

DATTL 'Nasıl' Forum

DATTL Web sitesinden en iyi nasıl faydalanabilirim? Prezi

DİL ÖĞRENİMİNE “DERİN BİR YAKLAŞIM”

Burada Prof. Tochon’un Derin Yaklaşım’ına giriş videolarını bulacaksınız.
Videolar aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
(1) Derin yaklaşımın anlamına dair kavramsal çerçeve;
(2) Derin öğretmen planlamasının altında yatan temel prensipler nelerdir;
(3) Derin projeler nasıl planlanır; ve
(4) Derin yaklaşımda dilbilgisinin rolü nedir.

Programa başlamak için öğretmenin ya da “derin” öğrencinin yapması gereken nedir?
1) GEREKÇE. Derin Yaklaşımın temelinde kişinin kendi kendine yönettiği projeler vardır. Bu projeler, çeşitli disiplinleri birbirine bağlayan bir çerçeve içinde kişinin kendini gerçekleştirmesini, bakış açısını güçlendirmeyi ve evrensel meseleleri hedefleyen küçük gruplar içinde elde edilen başarıyı esas alır. Bu nedenle Derin Yaklaşım’da belli bir alana bağlı İletişim konuları ve Karşılaştırmalar’a dayalı görev ve ödevler, disiplinlerarası Bağlantılar’la bütünleştirilmiştir. Bu bağlantılardan yola çıkılarak projeler, daha geniş bir disiplinler ötesi Kültürel ve Toplumsal çerçeve içine yerleştirilmiştir. Mesela, mahalle bakkalından ufak bir susamlı yuvarlak ekmek almak bile dilsel bakımdan ilgili disiplinin konularının uzmanlığını gerektirir. Ayrıca bunu yaparken benzer alışveriş durumları arasında karşılaştırmalar yapmak ve disiplinlerarası düzlemde durumlara uygun cümleler kullanmak da bir o kadar önemlidir. Buna karşın bütün bunlar, bireyleri disiplinler ötesi düzlemde birleştirerek susamlı yuvarlak ekmeğin yenmesinin toplumsal bir sembol olarak algılandığı daha geniş bir kültürel ve toplumsal bir düzlemde anlam kazanır. Dolayısıyla, dil öğrenmek ve kültür meseleleri disiplin, disiplinlerarası ve disiplinler ötesi alanların hepsini ve 5C standartlarını beraber ele almayı gerektiren doğası gereği karmaşık bir çabadır.
Derin Yaklaşım, Amerikan Yabancı Dil Öğretim Konseyi’nin 5Cs denilen ve yukarıdak bahsi geçen standartlarını desteklemektedir. Bu standartlar İletişim (Communication), Karşılaştırmalar (Comparisons), Kültürler (Cultures), Toplum (Communities), Bağlantılar’dır (Connections).
2) KONUYA DAYALI ÜNİTELER. Eğitimsel üniteler çeşitli projeler üretmek için teklifler sunar. Öğrenciler, kendi tercihleri doğrultusunda seçimlerini yaparlar. Ünitelerin hepsi bir dönemde işlenmek zorunda değildir. Öğrenciler, projelerin nasıl meydana getirildiğini düzenli bir şekilde ayarlanmış sayıda verilen ödev veya görevleri ünitelerin her birinde yer alan ödev ve görev alanında görmelidirler. Aşağıdaki linkten kendi dil seviyenize uygun olan konulara bakabilirsiniz. http://deepapproach.wceruw.org/modules.html

Web site haritasına buradan ulaşabilirsiniz.
Proje özetlerini buradan okuyabilirsiniz.

3) HAYAT AMAÇLARI. Derin yaklaşımda öğrenciler ilgi alanları hakkında konuşmaya ve bu doğrultuda kendi hayatlarındaki amaçlara uygun konular üzerinde çalışmaya teşvik edilirler. Bu, kişiyi içten içe motive eden kendi kendine öğrenmenin ilk koşuludur. Projeler için teklif edilen konular arasında öğrencilerin ilgi alanlarına uymayan bir durumla karşı karşıya kalındığında öğrenciler, var olan projelerin yapılarını kendi projelerine uyarlayabilir ya da kendi projelerini yaratabilirler. Bunu yapmaları halinde öğrenciler, kendi ürettikleri projeleri detaylı bir şekilde ifade etmekle birlikte ünitelerde yer alan dört ödev ve görev alanının her biri için kendilerine belirledikleri ödev ve görevleri sıralarlar.
4) ZAMAN ÇİZELGESİ. Öğretmen, her hafta projelere ayrılacak zamanı belirleyebilir. Bizce, projeler garnitür gibi değil de tıpkı ana yemek gibi ele alınmalıdır. Yani, projelere verilen önem ve ayrılacak zaman aza indirgenmemelidir. Ayrıca, proje hazırlığının bir kısmı öğrenciler tarafından gruplar halinde ya da bireysel olarak ders dışı saatlerde yapılabilir. Bütün bunlara başlamadan önce, öğrenciler kendilerine bir konu belirler ve projelerinin yol haritalarını çıkarırlar.
5) ÖLÇME-DEĞERLENDİRME. Derin Yaklaşım üniteleri, değerlendirme formatları sunmaktadır. Proje haritası, öğrencinin dilsel gelişimindeki dört beceri alanından her birinde öğrencinin edinmiş olması gereken becerileri ölçmeye yarayan bir tablo oluşturulmasına yardım eder. Hazırlanan tabloda ödev ve görevler belli başlı bazı son teslim tarihlerine göre ayarlanır. Sonuç olarak bu tablo, öğrencilerin kendileriyle yaptıkları bir eğitim sözleşmesi yani kontrat niteliğini taşır. Öğrenciler, dilsel beceriyi ölçme amacıyla yapılan sınavlar için arkadaşları ile işbirliği halinde çalışarak kendilerine projeleriyle ilgili ödev ve görevler belirleyebilirler.
6) ESNEKLİK. Derin Yaklaşım, çalışma sonunda ortaya çıkan belirli ürünlere değil de öğrenme sürecine ve bu süreçte olup bitenlere odaklanır. Bunun için, öğrenme sürecini düzenleyen ve bu sürecin sonunda ulaşılacak beceri düzeylerini ölçen tablolar ve eğitimsel anlaşma, dolayısıyla burada belirlenen son teslim tarihleri, vs. proje iledikçe ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden tartışılabilir. Bu, derin yaklaşım eğitim anlayışının, ödevlerin son teslim tarihleri ve proje sonunda elde edilecek ürünler konularında esnek olması demektir. Yapılan anlaşmalar yeniden tartışılırken önemli olan, öğrencinin içten gelen motivasyonunun projeyi sürdürmeye net bir şekilde yeterli olması gerektiğidir. Zaman içinde üniteler ve projeler üzerinde öğrencileriyle birlikte çalışan öğretmenler, bağlı bulundukları okulun ya da müfredatın gerektirdiği çerçeve içinde çeşitli teslim tarihleri olan bireysel, ikili ve grup projelerini birlikte yürütmekte deneyim kazanacaklardır.
7) FORUM ve MESLEKTAŞLARLA İLETİŞİM. Birçok öğretmen için derin sınıf içi aktivitelerini organize etmek, temel anlamda bakış açısını değiştirmekle ilgili bir değişiklik demektir. Derin yaklaşım çerçevesinde meslektaşlarla kurulacak bir iletişim ağı ortaya çıkması muhtemel sorunlara çözüm bulunması açısından çok önemlidir. Bu doğrultuda, size Derin Yaklaşım websitesinde bulunan Forum’un bir üyesi olmanız için bir kullanıcı adı ve şifre belirleyebiliriz. forum: http://deepapproach.wceruw.org/forum.html
8) DESTEK. Derin Yaklaşımı okulunuzdaki dil bölümü başkanına sunmak ve okulunuzda bu yaklaşımın öncülüğünü yapmak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz. Sunumunuzda faydalı olabilecek materyaller konusunda size yardım etmekten zevk duyarız. Biz gerektiği takdirde gelip okulunuzda sunum yaparak bu konuda size yardımcı olabiliriz. İletişim için Prof. François Tochon’un e-posta adresi: ftochon@education.wisc.edu