Modules

TRANSITIONAL MODULES

Module 1: A Turkish Treasure: Hazelnut / Türkiye'nin Hazinesi: Fındık
Module 2: Historical and Cultural Heritage/ Tarihsel ve Kültürel Miras
Module 3: Fortune-telling / Falcılık
Module 4: Radio Conversations / Radyo Sohbetleri

INTERMEDIATE

Module 1: Youth / Gençlik
Module 2: Comics and Cartoons / Karikatür ve Mizah
Module 3: Love and Family / Aşk ve Aile
Module 4: Advertisement / Reklam
Module 5: Turkish Cuisine and Culture / Türk Mutfağı ve Mutfak Kültürü
Module 6: Music and Musicians / Müzik ve Müzisyenler
Module 7: Health / Sağlık
Module 8: Turkish Cinema / Türk Sineması
Module 9: Environmental Activism / Çevre Eylemciliği
Module 10: Professional Biographies / Mesleki Özgeçmişler
Module 11: Cities in Turkey / Türkiye'deki ŞehirlerDATTL images
Module 12: Carpet Culture: In Turkey and Beyond/ Halıcılık: Türkiye ve Ötesinde

ADVANCED

Module 1: Şairler ve Siyaset / Poets and Politics
Module 2: Türk El Sanatları / Turkish Craftsmanship
Module 3: Kadınlar / Women
Module 4: Filmler ve Aktörler / Movies and Actors
Module 5: Görsel Sanatlar / Visual Arts
Module 6: Türk Edebiyatı / Turkish Literature
Module 7: Din ve Felsefe / Religion and Philosophy
Module 8: Arkeoloji ve Bilim / Archaeology and Science
Module 9: Osmanlı Mimarisi ve Moder Mimari / Ottoman and Modern Architecture
Module 10: Halk Öyküleri ve Efsaneler / Folk tales and Myths
Module 11: Tarih / History
Module 12: Türkiye'de Kimlik ve Milliyetçilik / Identity and Nationalism in Turkey
Module 13: Türkçe ve Azeri Arasında Köprüler Kurmak